Diagnoza i terapia miofunkcjonalna

Nauczymy Cię wszystkiego o diagnozie i terapii miofunkcjonalnej

Akredytacja Kuratora Oświaty

Zapisy do VI edycji (marzec – czerwiec 2024) zakończone. Kolejną edycję planujemy we wrześniu 2024 r.


Aleksandra Rosińska
Katarzyna Wysocka
dr Mira Rządzka

Aleksandra Rosińska

autorka kursu

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym-logopedą po warszawskim APSie, neurologopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej, językoznawcą, nauczycielem polskiego jako obcego, terapeutą miofunkcjonalnym i terapeutą ręki, raczkującym terapeutą szeroko pojętego karmienia/jedzenia, instruktorem jogi dla dzieci. 

W ciągu 13 lat pracy mam i miałam przyjemność pracować z dziećmi neurotypowymi (dyslalie, APD, jąkające się i in.), z ORM, afazją rozwojową, dyzartrią, dysfagią, apraksją, z ASD, FAS, MPDz, MW, ZD i innymi zespołami genetycznymi, od maluszków do młodszej młodzieży.

Przygotowuję swoje materiały do pracy (którymi również dzielę się na swojej stronie na fb), szkolę się nieustannie, uczę namiętnie i z pasją. Im więcej wiem, tym więcej wiem, że nie wiem i to jest fantastyczne!

Prywatnie jestem żoną małżona założyciela Grupa wsparcia mężów logopedek i ojca Syrenki Warszawskie oraz podwójną matką.

dr Mira Rządzka

recenzent

Doktor nauk o zdrowiu, neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS.
Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa, WSP im. J. Korczaka Warszawa). Entuzjastka anatomii i fizjologii oralnej ?
Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych.
Autorka pozycji „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejsza książka Oficyny wydawniczej Impuls w 2019), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt, współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci”. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów i inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).
Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Katarzyna Wysocka

wydawca

Jestem neurologopedą, audiofonologiem, terapeutą integracji sensorycznej, providerem metody słuchowej Johansena. Prowadzę wielospecjalistyczne Centrum diagnozy i terapii “SupraMedica”, gdzie prowadzę diagnozy neurologopedyczne, słuchowe oraz z zakresu integracji sensorycznej. Pracuję z dziećmi neurotypowymi oraz z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. W pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta i stosuję niedyrektywne metody terapeutyczne.

Wiedzę z zakresu logopedii, audiologii, integracji sensorycznej przekazuję studentom uczelni wyższych i uczestnikom szkoleń.

Prowadzę Akademię Logopedy i stworzyłam pierwszy w Polsce kurs online „Audiologia w logopedii” oraz „CAPD u dzieci„.

Prywatnie jestem mamą czteroletniego, pełnego energii Wojtusia, oraz żoną pełnego pasji i zwariowanych pomysłów Kamila 😉

JAKIE KORZYŚCI OSIĄGNIESZ POPRZEZ KURS?

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia
 • Nauczysz się jak przeprowadzać diagnozę i prowadzić terapię miofunkcjonalną
 • Dowiesz się wszystkiego na temat ankyloglosji, przygotowania do zabiegu i opieki pozabiegowej
 • Poznasz wiele studiów przypadków
 • Dowiesz się jak powinna wyglądać współpraca ze specjalistami i rodzicami
 • Wyposażysz się w materiały tj.: wzór do oceny miofunkcjonalnej, przykładowe oceny miofunkcjonalne, formularz diagnostyczny
 • Będziesz uczestniczyć w zamkniętych konsultacjach w formie webinaru
 • Dołączysz do zamkniętej grupy osób, które dołączyły do kursu. Możesz zadawać pytania i komentować kolejne lekcje w zamkniętej grupie.
 • Otrzymasz dożywotni dostęp do platformy edukacyjnej wraz z kolejnymi aktualizacjami materiałów, dzięki czemu w każdym momencie możesz wrócić do interesującej Cię treści.
 • Otrzymasz certyfikat przebytego kursu.
 • Szkolenie online daje komfort i oszczędność, bez kłopotliwej i kosztownej logistyki, jak w przypadku szkoleń stacjonarnych.
 • Kursem możesz delektować się przyswajając mikro wiedzę każdego dnia i wracać do niego kiedy chcesz.
 • Nie musisz rezygnować z bieżących obowiązków.
 • Otrzymujesz dostęp 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Oglądasz kiedy chcesz i jak długo chcesz.

FRAGMENTY PRZYKŁADOWYCH LEKCJI

Anatomia – Mięśnie mimiczne. Czas trwania lekcji: 32 min.

Podział parafunkcji w obrębie narządu żucia. Czas trwania lekcji: 23 min.

Webinar z kursantami – fragment. Czas trwania webinaru: 1 godz. i 38 min 😉

AGENDA

Moduł 0. Plan gry
Powitanie
Agenda
Efekt końcowy
Jak studiować ten kurs
Praca domowa

Moduł I. Wprowadzenie do terapii miofunkcjonalnej
Powitanie
Lekcja 1: Historia terapii miofunkcjonalnej
Lekcja 2: Objawy zaburzeń miofunkcjonalnych w różnych grupach wiekowych
Lekcja 3: Terapeuta miofunkcjonalny – kim jest?

Moduł II. Anatomia
Powitanie
Lekcja 1: Mięśnie mimiczne
Lekcja 2: Mięśnie żucia
Lekcja 3: Mięśnie języka
Lekcja 4: Mięśnie nadgnykowe i podgnykowe
Lekcja 5: Taśmy anatomiczne i łańcuchy powięziowo-mięśniowe
Praca domowa
Quiz

Moduł III. Anatomia narządu żucia
Powitanie
Lekcja 1: Zgryz
Lekcja 2: Wady zgryzu i ich konsekwencje logopedyczne
Lekcja 3: Postawa ciała a wady zgryzu
Lekcja 4: Budowa i funkcja stawów skroniowo-żuchwowych
Praca domowa
Quiz
Webinar: Zgryz w uzębieniu mlecznym i stałym – NOWA LEKCJA
Webinar: Logopedia ortodontyczna i ortognatyczna – NOWA LEKCJA

Moduł IV. Nerwy czaszkowe
Powitanie
Lekcja 1: Nerwy czaszkowe
Lekcja 2: Badanie wybranych nerwów czaszkowych
Praca domowa
Quiz

Moduł V. Pozycje spoczynkowe
Powitanie
Lekcja 1: Pozycja spoczynkowa warg
Lekcja 2: Pozycja spoczynkowa żuchwy
Lekcja 3: Pozycja spoczynkowa języka
Praca domowa
Quiz

Moduł VI. Fizjologia czynności biologicznych w obrębie narządu żucia
Powitanie
Lekcja 1: Czynności biologiczne w obrębie narządu żucia
Lekcja 2: Fizjologia oddychania
Lekcja 3: Fizjologia połykania
Lekcja 4: Fizjologia żucia
Praca domowa
Quiz

Moduł VII. Patologie czynności biologicznych w obrębie narządu żucia
Powitanie
Lekcja 1: Patologie oddychania
Lekcja 2: Patologie połykania
Lekcja 3: Patologie żucia
Praca domowa
Quiz

Moduł VIII. Parafunkcje w obrębie narządu żucia
Powitanie
Lekcja 1: Podział parafunkcji w obrębie narządu żucia
Lekcja 2: Przyczyny parafunkcji w obrębie narządu żucia
Lekcja 3: Usuwanie parafunkcji w obrębie narządu żucia
Praca domowa
Quiz

Moduł IX. Ślinienie
Powitanie
Lekcja 1: Przyczyny ślinienia
Lekcja 2: Techniki terapeutyczne w przypadku nadmiernego ślinienia
Praca domowa
Quiz

Moduł X. Diagnoza miofunkcjonalna
Powitanie
Lekcja 1: Elementy diagnozy
Lekcja 2: Próby diagnostyczne
Lekcja 3: Współpraca wielospecjalistyczna
Lekcja 4: Narzędzia diagnostyczne
Praca domowa
Quiz
Webinar: Ocena miofunkcjonalna. Jak to napisać? – NOWA LEKCJA
Webinar po module diagnostycznym – I edycja (26.08.2021) – NOWA LEKCJA
Webinar po module diagnostycznym – II edycja (27.04.2022) – NOWA LEKCJA
Webinar po module diagnostycznym – III edycja (10.01.2023) – NOWA LEKCJA
Webinar po module diagnostycznym – IV edycja (23.05.2023) – NOWA LEKCJA

Moduł XI. Ankyloglosja
Powitanie
Lekcja 1: Wędzidełko języka – anatomia i klasyfikacje
Lekcja 2: Próby diagnostyczne
Lekcja 3: Przygotowanie do zabiegu korekty wędzidełka
Lekcja 4: Opieka pozabiegowa
Lekcja 5: Rodzaje zabiegów, ich konsekwencje
Lekcja 6: Wędzidełka jamy ustnej
Praca domowa
Quiz

Moduł XII. Terapia miofunkcjonalna
Powitanie
Lekcja 1: Cele terapeutyczne
Lekcja 2: Sposoby osiągania celów terapeutycznych
Lekcja 3: Osiąganie poszczególnych celów (wargi, policzki, język itp.)
Lekcja 4: Rediagnoza
Lekcja 5: Etap habituacji
Praca domowa
Quiz

Moduł XIII. Współpraca
Powitanie
Lekcja 1: Współpraca z pacjentem
Lekcja 2: Współpraca z rodzicami pacjenta
Lekcja 3: Współpraca z innymi specjalistami

Moduł XIV. Studia przypadków
Powitanie
Lekcja 1: Ankyloglosja, skrócone wędzidełko wargi górnej
Lekcja 2: Przebieg terapii w przypadku ankyloglosji bez wykonania korekty skróconego wędzidełka języka
Lekcja 3: Plan terapii dla pacjenta ze znaczną obronnością dotykową
Lekcja 4: Plan terapii w przypadku konieczności wykonania ponownej korekty skróconego wędzidełka języka
Lekcja 5: Przebieg terapii w przypadku pacjenta  z zaburzeniami miofunkcjonalnymi i skróceniem wędzidełek jamy ustnej

Moduł XV. Terapia oddychania – NOWY MODUŁ
Powitanie
Lekcja 1: Różnicowanie toru oddychania
Lekcja 2: Ćwiczenia oddechu spoczynkowego
Lekcja 3: Ćwiczenia oddechu dynamicznego
Lekcja 4: Ćwiczenia typu oddychania
Praca domowa
Quiz
Webinar z osteopatą: Pozycjonowanie w terapii miofunkcjonalnej

Moduł XVI. Pozycjonowanie ciała w terapii miofunkcjonalnej – NOWY MODUŁ
Powitanie
Lekcja 1: Wykorzystanie elementów jogi w terapii miofunkcjonalnej
Lekcja 2: Pozycjonowanie ciała w terapii miofunkcjonalnej
Lekcja 3: Pozycja głowy i obręcz barkowa
Praca domowa
Quiz

Moduł XVII. Dodatkowe ćwiczenia narządów artykulacji – NOWY MODUŁ
Agenda wkrótce

Moduł XVIII. Terapia miofunkcjonalna w zaburzeniach artykulacyjnych – NOWY MODUŁ
Agenda wkrótce

Bonusy
Dokumenty (wzór oceny mio, formularz diagnostyczny)
Webinar kończący kurs – I edycja (05.10.2021) – NOWA LEKCJA
Webinar kończący kurs – I edycja (14.12.2021) – NOWA LEKCJA
Webinar kończący kurs – II edycja (21.06.2022) – NOWA LEKCJA
Webinar kończący kurs – IV edycja (14.06.2023) – NOWA LEKCJA
Webinar kończący kurs – V edycja (30.01.2024) – NOWA LEKCJA

Łącznie ponad 46 godzin dydaktycznych!

AKREDYTACJA KURATORA OŚWIATY

Jesteśmy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Logopedy” akredytowaną przez Kuratorium Oświaty. Czytaj więcej TUTAJ.

A PO KURSIE ONLINE CZAS NA SPOTKANIE NA ŻYWO!

Po ukończeniu kursu online, zapraszamy uczestników na rozszerzenie o część praktyczną, czyli szkolenie stacjonarne prowadzone przez Olę w grupie 20 osobowej. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla kursantów niniejszego kursu i jest dodatkowo płatne, ale nie jest obowiązkowe.

RECENZJA KURSU

[…] Wiedza teoretyczna poparta jest tu dużym doświadczeniem Autorki, bogatym materiałem graficznym, zdjęciowym i ćwiczeniowym, nie tylko w omówieniu prezentowanych w ostatnich modułach kursu przypadków pacjentów, ale również w opracowaniu każdego zaburzenia miofunkcji. Dodatek w postaci demonstracji narzędzi badawczych i pomocy terapeutycznych przy każdym module oraz sposobu ich doboru i wykorzystania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, pomaga budować  profesjonalny warsztat logopedy. Quiz, kończący każdą lekcję w module, jest doskonałym sposobem sprawdzenia wiedzy uczestnika, a „praca domowa” pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Dużą wartością jest tu praktyczne wykorzystanie mediów do dostarczenia wiedzy uczestnikom kursu. Wykorzystanie z jednej strony nagrania wykładu wraz z prezentacją multimedialną, a z drugiej dostarczenie całej wiedzy w postaci plików pdf, umożliwia osobom uczącym się wielozmysłowy udział w zajęciach, a także powrót do prezentowanych treści i ich analizę.

Na szczególną uwagę zasługuje sposób prowadzenia wykładów, uwzględniający nie tylko przekazywaną wiedzę czy praktyczne pomysły terapeutyczne, ale także w sferze języka, kształtujący refleksję terapeuty, postawę nastawioną na wspieranie pacjenta i ułatwianie mu procesu terapeutycznego poprzez elementy zabawy, przyjazne podejście i wysoki poziom empatii.

Dr n. o zdrowiu Mira Rządzka

Czytaj całą recenzję


OPINIE KURSANTÓW

Profesjonalizm prowadzącej kurs oraz jej doświadczenie i bardzo konkretne wskazówki do prowadzenia diagnozy i terapii miofunkcjonalnej. Bardzo czytelna forma kursu i dobra organizacja 🙂

Poleciłabym ten kurs innym osobom, jestem z niego bardzo zadowolona, nie potrafię skrytykować ani polecić co zmienić, ponieważ uważam, ze był przemyślany i dobrze zorganizowany

Bardzo odpowiadało mi praktyczne podejście do tematu: realne zdjęcia, komentarze, plan prowadzenia terapii. Niewątpliwym walorem jest prowadzenie narracji przez Panią Aleksandrę w sposób zwarty i bardzo rzeczowy

W zasadzie to wszystko było bardzo dobrze – Ola wymiata:) Fantastycznie i fenomenalnie – wszystko dla mnie super!

Kurs był bardzo przydatny, wiele rzeczy mogłam się dowiedzieć i WYKORZYSTAM w codziennej pracy. I to jest mocną stroną !!!!

Bogactwo wiedzy i praktyczne wskazówki. Super, że można będzie mieć stały dostęp do treści kursu, żeby ugruntować wiedzę.

Brak uwag. Jestem zachwycona! Takiej wiedzy merytorycznej i teoretycznej nie miałam kończąc studia na UŚ w Katowicach. Jestem zachwycona Olą, to mój wielki AUTORYTET.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Przygotowany kurs wyróżnia się najwyższa jakość a korzyści jakie przy jego pomocy osiągniesz zdecydowanie przewyższą Twoje oczekiwania. Jestem o tym przekonana w takim stopniu, że daję gwarancję zwrotu 100% kosztu w przypadku, gdy uznasz, że kurs nie spełnia Twoich oczekiwań. Masz na to 30 dni od publikacji pierwszego modułu, ale nie martw się – nie zawiodę Cię!

POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ DLA DYREKCJI

Będziesz wnioskować o dofinansowanie kursu do placówki w której pracujesz? Pobierz broszurę informacyjną o kursie! Kliknij w obrazek aby pobrać.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak długo mam dostęp do tego kursu?

Otrzymujesz dożywotni dostęp do tego kursu. Kurs będzie aktualizowany, a Ty będziesz mieć ciągle dostęp do nowych wersji.

Kiedy dostanę dostęp do materiałów?

Pierwsze dwa moduły otrzymasz w momencie startu kursu. W każdym kolejnym tygodniu zostanie udostępniony kolejny moduł.

Potrzebuję fakturę. Czy ją dostanę?

Pewnie. Automatycznie, zaraz po zakupie zostanie Ci przesłana faktura emailem. Ten kurs możesz “wrzucić w koszty”. 

Szkolenie będzie finansowała mi placówka, w której pracuję. Potrzebuję fakturę. Płatność będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności. Jak taką fakturę mogę otrzymać?

Proszę złożyć zamówienie, wybrać formę płatności przelew tradycyjny a w uwagach proszę wpisać, że placówka potrzebuje faktury z odroczonym terminem do realizacji płatności. Fakturę wygenerujemy ręcznie i wyślemy drogą mailową.

Chciałabym dołączyć do kursu, ale płatnikiem będzie mój pracodawca a on potrzebuje faktury proforma, czy jest taka możliwość?

Tak. Proszę zrobić zamówienie, wybrać formę płatność: przelew tradycyjny, a w uwagach proszę wpisać prośbę o proformę. Wystawimy ją ręcznie i wyślemy drogą mailową

Jakie dane wpisać w polu Imię, Nazwisko, email. Pracodawcy czy logopedy?

Logopedy. Na podstawie tych danych zostanie założone indywidualne konto na platformie edukacyjnej Akademii Logopedy.

Co stanie się w przypadku, jeżeli przed zamknięciem sprzedaży nie zdążę zrobić przelewu?

Aby uczestniczyć w kursie należy zrobić zamówienie do końca okresu sprzedaży, przelew może być zrealizowany w późniejszym terminie.

Czy mogę rozłożyć płatność na raty?

Tak. Wybierz formę płatności przelew a w uwagach określ harmongoram spłat. Faktura zostanie wystawiona w momencie otrzymania pierwszej wpłaty.

Czy mogę kupić tylko jeden dostęp dla wszystkich logopedów z mojej placówki?

Nie.
Dostęp do kursu jest dożywotni dla konkretnej osoby (imię, nazwisko, adres email). Kursant otrzymuje:
– dedykowane konto na platformie edukacyjnej na której może śledzić postęp nauki, wykonywać quizy,
– konto do zamkniętego forum z dostępem do Autora kursu,
-dostęp do zamkniętych webinarów,
– imienny certyfikat ukończenia kursu.

Czego mogę oczekiwać, jeśli nie jestem zadowolony z kursu?

Wystarczy, że napiszesz na adres kontakt@akademialogopedy.pl prośbę o zwrot. Masz na to 30 dni od publikacji pierwszego modułu. Bez pytań oddam Ci pieniądze oraz wystawię korektę faktury.

Co zrobić w przypadku problemów lub niejasności?

Napisz do mnie na adres email: kontakt@akademialogopedy.pl

Zapisz się do listy mailingowej kursu aby nie przegapić startu kolejnej edycji.


3 komentarze