Akredytacja Kuratora Oświaty

Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 5 czerwca 2023 roku nasza Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Logopedy” otrzymała akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

28 czerwca 2023 roku zostaliśmy wpisani do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Nasz numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych to: 480288.

Co to oznacza?

  • Kuratorium Oświaty sprawuje nadzór nad działalnością Akademii Logopedy i daje gwarancję merytorycznej wartości proponowanych form szkoleniowych.
  • Kuratorium Oświaty zatwierdza, że Akademię Logopedy wyróżnia wykwalifikowana kadra specjalistów prowadzących kursy, wykłady, szkolenia, webinaria.”
  • Zaświadczenia wydawane przez Akademię Logopedy są uznawane przez Kuratorium Oświaty za dokumenty pochodzące z wiarygodnej placówki, zgodne z MEN
  • Logopedzi pracujący w placówkach oświatowych mogą liczyć na dofinansowanie zgodnie z przepisami prawa art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. Dofinansowanie obejmuje koszty udziału nauczycieli (w tym logopedów) w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • Audyt przeprowadzony przez Kuratorium Oświaty wykazał wysoką jakość usług edukacyjnych oferowanych przez Akademię Logopedy

Statut placówki

Statut placówki