Szkolenie AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna krok po kroku. Poziom I

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie online na żywo, które poprowadzi Cię krok po kroku przez meandry tematyki AAC! Szkolenie przesycone jest wiedzą i praktyką. Uczestnicy otrzymują dostęp do nagrania na okres 12 miesięcy i możliwość wzięcia udziału w warsztatach stacjonarnych! 💚

biorę udział

Szkolenie online „Szkolenie AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna krok po kroku” jest skierowane zarówno do logopedów na początku drogi zawodowej, jak i doświadczonych praktyków, którzy od czasu do czasu spotykają się w gabinecie z niemówiącym podopiecznym.

Szkolenie przeprowadzi Cię poprzez zawiłości AAC tak, byś zakończył/a je z wiedzą, o tym jak przygotować indywidualne narzędzie komunikacyjne i jak go używać.

Dzięki szkoleniu zdobędziesz i uporządkujesz wiedzę o AAC:

 • Poznasz zasady doboru metod do konkretnych potrzeb małych i dużych pacjentów.
 • Uporządkujesz wiedzę na temat zbierania i organizacji słownictwa do komunikacji.
 • Zyskasz także świeże spojrzenia na AAC w podejściu opartym na wspomaganym przekazie językowym.
 • Nauczysz się modelować użycie języka i wspierać podopiecznych w codziennym funkcjonowaniu.
 • Dowiesz się jak budować współpracę z rodziną Użytkownika AAC i jak rozwijać narzędzie, które będzie blisko potrzeb danej rodziny.

Grupa osób, która będzie wymagać różnorodnych oddziaływań wspomagających komunikację będzie w Polsce stale się powiększać. Wiedza o AAC jest jedną z tych kompetencji, niezbędnych logopedzie-praktykowi w XXI wieku.

Jeśli wciąż czujesz niedosyt aktualnej wiedzy o komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), to szkolenie jest dla Ciebie!


 • Poznasz zasady doboru pomocy komunikacyjnych – zyskasz pewność siebie w proponowaniu rozwiązań swoim podopiecznym,
 • Nauczysz się zbierać wywiad tak, aby sprawnie dobrać odpowiednie słownictwo do pierwszej pomocy komunikacyjnej,
 • Sprawnie zbudujesz tablice komunikacyjne i dowiesz, jak ułożyć słowa na pojedynczej stronie,
 • Zdobędziesz umiejętności, jak w naturalnych sytuacjach wprowadzać pomoce komunikacyjne i jak przekazywać tę wiedzę rodzicom/opiekunom/kolejnym partnerom komunikacyjnym,
 • Uczestniczysz w szkoleniu z domu lub dowolnego miejsca dzięki formule online,
 • Masz możliwość uczestniczenia w dodatkowym stacjonarnym warsztatacie AAC,

Poza udziałem na żywo zapisując się na szkolenie otrzymujesz:

 • skrypt,
 • przykładowe tablice komunikacyjne o różnej złożoności,
 • handouty z kluczowymi zasadami doboru pomocy komunikacyjnych,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Szkolenie online to dwa dni wypełnione merytoryką oraz przykładami konkretnych rozwiązań komunikacyjnych.

Paulina Rutka

autorka

Z wykształcenia jestem socjolożką, logopedką i psychologiem.
Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jestem także absolwentką studiów doskonalących z neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Takie połączenie pozwala mi patrzeć na komunikację osób ze złożonymi potrzebami z wielu stron i szukać dla nich nieszablonowych rozwiązań.

Przede wszystkim jestem praktykiem AAC. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń. Jako terapeuta wspomagający komunikację korzystam z metod PODD oraz PROMPT – łączę w ten sposób AAC ze wspomaganiem mówienia.
Od pięciu lat prowadzę Fundację generAACja – organizację propagującą w Polsce wiedzę o wspomagających i alternatywnych sposobach porozumiewania się.

Prowadzą szkolenia i superwizje dla terapeutów, piszę artykuły na temat AAC, wspieram rodziny w ich drodze budowania komunikacji.

Pracuję przede wszystkim z dziećmi i młodzieżąw spektrum autyzmu (ASD), z zespołami genetycznymi, apraksją mowy, afazją, porażeniem mózgowym czy korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).
Bliskie jest mi myślenie o komunikacji przez pryzmat wspomaganego przekazu językowego, niedyrektywnego modelowania oraz całościowego spojrzenia na potrzeby osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i jej rodziny. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w zespole wczesnego wspomagania, krakowskich przedszkolach (integracyjnych oraz specjalnych), a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie współpracuję z różnego typu placówkami: zespoły szkół, przedszkola, poradnie, WTZ, domy pomocy społecznej i wspieram ich zespoły w budowaniu systemów komunikacyjnych dla podopiecznych


Szkolenie odbędzie się na żywo w dniach 6 i 7 kwietnia (sobota i niedziela), godz. 9 – 15.

Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia na okres 12 miesięcy (nie ma obowiązku udziału na żywo, choć do tego zachęcamy).

Udział w szkoleniu online uprawnia do uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych (dla chętnych).


9:00 – 15:00

 • Czy jest jedno AAC? Uporządkowanie terminologii, wyłonienie głównych podejść.
 • Dla kogo jest wspomaganie komunikacji? Kto może skorzystać z komunikacji wspomagającej? Określenie komu wprowadzamy AAC, zarysowanie celu oddziaływań terapeuty.
 • Elementy diagnozy sensomotorycznej pod kątem wprowadzenia AAC
 • Blok „praca z rodziną” cz. 1: Czego potrzebuję dowiedzieć się o Użytkowniku AAC i jego otoczeniu?
 • Najtrudniejszy pierwszy krok – pierwsze strategie komunikacyjne.

9:00 – 15:00

 • Jak określić zakres indywidualnego narzędzia AAC?
  Zasady wspomaganego przekazu językowego, a budowa narzędzia do komunikacji.
 • Jak zbierać słownictwo do pomocy komunikacyjnej?
  Zasady doboru słownictwa, omówienie kwestionariusza do zbierania słów i zwrotów dla Użytkownika AAC.
 • Blok „praca z rodziną” cz. 2: Jak modelować użycie narzędzia w codziennym funkcjonowaniu rodziny?
 • Jak stworzyć praktyczną tablicę komunikacyjną?
  Omówienie krok po kroku procesu tworzenia tablicy kontekstowej.

Szkolenie online jest niezbędnym warunkiem udziału w szkoleniu stacjonarnym „Warsztaty AAC” na sali szkoleniowej w Warszawie.

Udział w warsztacie praktycznym (dotyczącym praktyki modelowania oraz testowania pomocy komunikacyjnych) jest nieobowiązkowy.

499 zł

Uporządkuj z nami swoją wiedzę, by móc skutecznie wspierać i tworzyć coraz lepsze narzędzia AAC dla swoich podopiecznych.

Przygotowane szkolenie wyróżnia się najwyższa jakość a korzyści jakie przy jego pomocy osiągniesz zdecydowanie przewyższą Twoje oczekiwania. Jestem o tym przekonana w takim stopniu, że daję gwarancję zwrotu 100% kosztu w przypadku, gdy uznasz, że kurs nie spełnia Twoich oczekiwań. Masz na to 14 dni od daty szkolenia, ale nie martw się – nie zawiodę Cię!

Katarzyna Wysocka

wydawca

Jestem neurologopedą, audiofonologiem, terapeutą integracji sensorycznej, providerem metody słuchowej Johansena IAS i Neuroflow ATS. Pełnię funkcję dyrektora merytorycznego Centrum diagnozy i terapii “SupraMedica”, gdzie prowadzę diagnozy neurologopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz diagnozy i terapie słuchowe. W pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta i stosuję niedyrektywne metody terapeutyczne.

Wiedzę z zakresu logopedii, audiologii, integracji sensorycznej przekazuję studentom uczelni wyższych i uczestnikom szkoleń.

Prowadzę Akademię Logopedy i stworzyłam pierwszy w Polsce kurs online „Audiologia w logopedii” oraz „CAPD u dzieci„.

Prywatnie jestem mamą pełnego energii i szalonych pomysłów Wojtka oraz żoną niezmiernie wspierającego i zwariowanego Kamila 🙂