Jaka może być rola logopedy w terapii małego dziecka z ASD? Jak mogą wyglądać zajęcia logopedyczne dla dzieci z ASD, które jeszcze nie mówią? Dwutorowe wsparcie dzieci korzystających z AAC.

Agenda

Punktem wyjścia do tego spotkania jest przekonanie, że wszystkim dzieciom z diagnozą spektrum autyzmu należy się wsparcie logopedyczne rozumiane nie tylko jako wspomaganie rozwoju mowy, ale też komunikacji. Zarówno tym które jeszcze nie mówią a są odsyłane, bo są za małe i nie współpracują, tym starszym, które  nie mówią i wymagają AAC, jak i tym, które swymi kompetencjami językowymi przewyższają rówieśników. Jak mogłaby wyglądać rola logopedy w  całościowej terapii małego dziecka ze spektrum autyzmu? Czy jest to zupełnie odrębne wsparcie, czy zalecenia logopedy mogą być częścią spójnego podejścia zespołu terapeutycznego? Jak mogłaby wyglądać logopedia dla dzieci z ASD, które jeszcze nie mówią? Omówimy kilka propozycji dwutorowego wspierania dzieci z ASD korzystających ze wspomaganych sposobów porozumiewania się (AAC).


Angelika Łasocha

Założycielka AUTYZM-Startup! Pedagożka specjalna, logopedka, terapeutka AAC. Od 16 lat diagnozuje i prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Pracuje z rodzinami osób z ASD korzystających z wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). W latach 2004-2020 pracowała w Fundacji SYNAPSIS, przez 7 lat była kierownikiem zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze. Od 2004r. związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez 5 lat pracowała w jego zarządzie. Pomysłodawczyni innowacji społecznej www.as-app.pl  – portalu dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Materiały