Ewa Grzelak na temat potęgi zabawy w terapii logopedycznej

Dowiemy się jak potężną moc niesie ze sobą zabawa w terapii logopedycznej.🧒👅🤸

O różnicach między “zabawowym powtarzaniem” a “mówieniem w zabawie” z dziećmi opowie nam specjalistka Ewa Grzelak.👌 Poruszymy ważne kwestie, a mianowicie:

✅ Zasady dobrze prowadzonej terapii logopedycznej (w kontekście małego dziecka). Czym się kierować podczas jej planowania?

✅Zabawa w terapii logopedycznej – jak ją wprowadzać/prowadzić?

✅Funkcje pytań i poleceń w terapii logopedycznej. Jak je wprowadzać?

✅Zabawowe powtarzanie a mówienie w zabawie – na czym polegają, jakie są różnice?

✅W jaki sposób kierować komunikaty do dziecka?

✅ „Leniwe dziecko”, „AAC cofa rozwój mowy werbalnej”- jak myślisz, skąd takie określenia i nieprawdziwe informacje w naszym środowisku?

✅”Ciśnienie na mowę” a chęci do komunikacji. Używając sformułowań „powiedz”, „powtórz” – szkodzimy, dlaczego? 👉Ewa Grzelak to logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, szkoleniowiec MÓWika oraz glottodydaktyk.