Możliwości i ograniczenia dziecka z zespołem Downa

Jakie są możliwości i ograniczenia dzieci z zespołem Downa, co jest ważne podczas planowania terapii, jaki wpływ ma postawa rodziców na rozwój dzieci?

Agenda

  • Postawy rodziców i ich wpływ na rozwój dzieci.
  • Tabela możliwości i ograniczeń dzieci z niepełnosprawnością umysłową w zakresie: mowy, pamięci, percepcji wzrokowych, słuchowych, kompetencji społecznych itd.
  • Na co szczególnie warto zwrócić uwagę przy planowaniu procesu terapeutycznego

Justyna Wolak

neurologopeda, pedagog: specjalny, przedszkolny, wczesnoszkolny, terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala, trener Szkoły dla rodziców i wychowawców, wykładowca akademicki.

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzależniona od szkoleń, konferencji i webinarów.

Od 18 lat prowadzi Prywatny Gabinet logopedyczno – pedagogiczny. Ma  również doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi – prowadziła pracownię teatroterapii na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przez 10 lat zdobywała również warsztat zawodowy pracując w przedszkolu na stanowisku nauczyciela, logopedy i dyrektora.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi od urodzenia do 7r.ż. Ważnym aspektem w jej pracy jest łącznie pracy terapeutycznej i wychowawczej. Równie istotne jest dla niej wspieranie rozwoju swoich pacjentów ale również wspieranie rodziców w rozwoju ich kompetencji wychowawczych.

Praca z dziećmi to zdecydowanie jej pasja.

Prywatnie żona i mama cudownej dwójki nastolatków.