Webinar prezentuje perspektywę integracji sensorycznej (procesów przetwarzania sensorycznego) w diagnozie i terapii logopedycznej pacjentów z ASD.

Agenda

  • Znaczenie procesów integracji sensorycznej (procesów przetwarzania sensorycznego) w rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem małego dziecka.
  • Rola procesów integracji sensorycznej w procesach komunikacji.
  • Wspomaganie procesów komunikacji, w tym procesu diagnozy i terapii z uwzględnieniem perspektywy integracji sensorycznej.
  • Wskazanie rozwiązań dla praktyki logopedycznej.
  • Przegląd badań naukowych dotyczących zaburzeń przetwarzania sensorycznego u pacjentów z ASD.
  • Znaczenie rozpoznania profilu sensorycznego dla trudnych zachowań pacjentów z ASD.

dr Marta Wiśniewska

pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany – specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach.

Zaświadczenia

Ładowanie...

9 komentarzy