Jak koncepcja neuronów lustrzanych tłumaczy zaburzenia emocji w autyzmie.

Agenda

Dlaczego on się nie uśmiecha, dlaczego nie lubi bawić się z innymi dziećmi, dlaczego jest inny ?” Zapewne te, i inne pytania często zadają tak rodzice, jak i osoby pracujące z dziećmi z autyzmem. Co dzieje się zatem w mózgu dziecka z autyzmem, że unika ono tak naturalnego dla ludzi kontaktu z drugim człowiekiem? Szukając mózgowego podłoża obserwowanych deficytów naukowcy określili osłabione funkcjonowanie wybranych obszarów mózgu, tj. struktur zaliczanych do tzw. układu neuronów lustrzanych (ang. mirror neuron system, MNS). Przyjmuje się, że MNS odpowiedna za naśladownictwo ruchowe, zarażanie emocjonalne, a w konsekwencji za zdolność współodczuwania emocji. Prawdopodobne jest zatem, że deficyty MNS prowadzą do zaburzeń tak empatii emocjonalnej  ja i poznawczej u osób z autyzmem. 

dr hab. prof. SWPS Krystyna Rymarczyk

dr nauk biologicznych/humanistycznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii  w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii.  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, mechanizmami plastyczności mózgowej, wpływem aktywności fizycznej na rozwój mózgu dziecka i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe takie jak Tydzień Mózgu. Wielokrotnie otrzymała nagroda Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS za znaczącą efektywności pracy naukowej oraz wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zaświadczenia

Ładowanie...

23 komentarze