Recenzja kursu „Audiologia w logopedii” Katarzyna Wysocka

dr Beata Wojewódzka

Proponowany przez panią Katarzynę Wysocką, specjalistę neurologopedę, audiofonologa, surdopedagoga i certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej kurs audiofonologii dla logopedów jest owocem doświadczeń autorki z zakresu jej czterech specjalizacji. W oferowanych IX Modułach doskonale przekazała swoją wiedzę audiofonologa potrzebną w pracy logopedy.

Profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony kurs (ponieważ jest to forma video nie sposób nie odnieść się do profesjonalnego wyglądu prowadzącej i jej sposobu prezentacji) został podzielony na IX Modułów. Każdy zajmuje się innym aspektem:

  1. „Ucho w pigułce”
  2. Niedosłuch w kontekście logopedycznym
  3. Subiektywne badania słuchu
  4. Obiektywne badania słuchu
  5. Odczytywanie i analizowanie wyników badań słuchu u dzieci w ujęciu logopedycznym
  6. Które badania zlecać? Którym dzieciom?
  7. Diagnoza logopedyczna z uwzględnieniem aspektów słuchowych
  8. Studia przypadków
  9. Choroby uszu i nosogardła okiem logopedy + urządzenia wspomagające słyszenie

Poszczególne moduły dzielą się na 5-6 lekcji, pracę domową i kończą się quizem. Zarówno praca domowa jak i quiz dają możliwość bezpośredniego sprawdzenia się od razu po lekcjach. Kursant ma zatem natychmiastową odpowiedź na ile opanował materiał i co było dla niego trudne. Pierwsze, dostępne już moduły, przybliżają informacje o budowie ucha i drodze słuchowej, czyli jak odbieramy i interpretujemy dźwięk – to ważne że względu na późniejsze informacje o miejscu uszkodzenia słuchu i związanymi z tym konsekwencjami.

Szczególnie cenne wydają się być moduły poświęcone subiektywnym i obiektywnym badaniom słuchu. Odpowiedź na to jakie to badanie, jak je interpretować, jakie wnioski wyciągać mając przed sobą różne rodzaje badań, jest na wyciągnięcie ręki każdej kursantki (kursanta).

Proponowany kurs audiologii jest niezwykle potrzebną formą uzupełnienia wiedzy i umiejętności logopedów zwłaszcza przy braku możliwości skonsultowania wyników badań z lekarzem specjalistą. Świetna forma i przekaz z pewnością zachęcą wielu ciekawych swojej specjalizacji logopedów.

dr Beata Wojewódzka